Miciny.cz Hafici.cz Konicci.cz

www.utulok-piestany.sk

Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

PET - MEDIC

VETERINÁRNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PET-MEDIC

funguje na území hlavního města Prahy a části Středočeského kraje stejně jako záchranná služba pro lidi. To znamená, že hlavní náplní je odborná první pomoc na místě události, převoz pacienta sanitním vozem s odbornou posádkou (a v doprovodu majitele zvířete) a předání pacienta na urgentním příjmu veterinární kliniky nebo nemocnice. Příjem je předem zajištěn a předání pacienta a následná péče plynule navazuje.

Služby:

Výjezdy

AKUTNÍ VÝJEZDY

Posádka vyjíždí okamžitě, dojezdové časy se pohybují podle místa zásahu a hustoty provozu v rozmezí 5 – 20 minut. Na místě provede základní vyšetření pacienta, zajistí celkovou stabilizaci, v případě zranění samozřejmě pacienta ošetří, pokud se jedná o pacienta se selháním krevního oběhu a zástavou srdce provede posádka kompletní resuscitaci a pokud je to nutné zajistí pacienta na umělé ventilaci i během následného převozu.

U všech akutních převozů  posádka z místa zásahu telefonicky zajistí urgentní příjem na veterinárním pracovišti, které informuje o stavu pacienta, povaze onemocnění nebo zranění a časem dojezdu. U tohoto typu výjezdů posádka rozhoduje sama, na jaké pracoviště pacienta odveze ( hlediska vzdálenosti, denní nebo noční doby, podle vybavenosti veterinárního pracoviště, podle specializace sloužícího lékaře i podle možností případné hospitalizace).

NEAKUTNÍ VÝJEZDY

Neakutní výjezd je takový, kdy zcela evidentně pacientovi nehrozí bezprostřední ohrožení života. Po domluvě s naším dispečinkem je situace vyhodnocena a je Vám sdělena doba příjezdu sanitky. Dojezdový čas se pohybuje podle místa zásahu a hustoty provozu v rozmezí 15 – 45 minut. Posádka na místě také provede základní vyšetření pacienta, v případě menších zranění tato ošetří a odveze pacienta na veterinární pracoviště buď dle Vašeho požadavku nebo dle svého uvážení, vše podle vzájemné domluvy.

PLÁNOVANÉ PŘEVOZY

Předem objednané převozy na ošetření, na převaz, na kontrolu, po operaci apod.  Tyto převozy je lépe objednat den (možno i více dní) předem,  pak už není třeba nic ověřovat a budete mít v přesně domluvenou hodinu přistavenu sanitku buď domů nebo na veterinární pracoviště přesně podle telefonické dohody.

VÝJEZDY S LÉKAŘEM DO BYTU

Tato služba je v podstatě určena hlavně pro euthanasie zvířátek v domácím prostředí.

PŘEVOZY PACIENTŮ BEZ MAJITELE

Tato služba je schopna zajistit kompletní servis v případě Vašeho onemocnění  nebo zaneprázdněnosti. Pacienta si vyzvedne, absolvuje s ním všechna vyšetření a ošetření, v případě složitějších zákroků  vás telefonicky informuje nebo zprostředkuje telefonát s ošetřujícím lékařem a následně pacienta odveze domů a předá Vám přesné instrukce ohledně léčby, použitých léků, jejich dávkování, další kontroly a zacházení s pacientem.

 

posádky jsou u ZZSV zástupné a jsou určeny:

· pro akutní stavy bezprostředně ohrožující život pacienta

· pro výjezdy k nehodám, požárům budov nebo živelným pohromám kde lze předpokládat zraněné zvíře

· přepravu krve s vitální indikací

· zajišťují výjezdy k lehkým onemocněním a plánované převozy pacientů na ošetření nebo po operaci

 Dispečink funguje 24 hodin denně a obsluhuje jej vždy lékař nebo paramedik. Obsluha dispečinku bezproblémově zvládá krizové situace, cílenými dotazy získá od volajícího co nejvíce informací o stavu pacienta, vyhodnotí je a pošle na místo nevhodnější typ posádky. Současně, pokud to situace a stav pacienta vyžaduje, vede po telefonu volajícího k účinné první pomoci nebo laické resuscitaci do příjezdu posádky na místo. Pracovníci dispečinku mají také výborné znalosti místopisu Prahy a dobrou orientaci v oblasti středočeského kraje.

Základní telefonní číslo ZZSV PET-MEDIC je současně řetězově přesměrováno na další 2 telefonní čísla dvou různých mobilních operátorů tak, aby se každý dovolal i za situace, kdy některému z operátorů vypadne signál nebo když je základní číslo obsazeno.

Každý výjezd (akutní i běžný převoz) je zaprotokolovaný s přesnými časovými údaji, informacemi o majiteli, o pacientovi, anamnéze, průběhu a způsobu ošetření posádkou RZP, včetně příjmového místa a jména lékaře, který pacienta od ZZSV přebírá.

Pokud majitel zvířete nesouhlasí s postupem posádky RZP nebo RLP, případně se způsobem ošetření lékařem v rámci služby LSPP, a pokud dle posádky ZZSV jiný postup může ohrozit zdraví nebo život pacienta, může od ošetření nebo převozu na přání majitele ustoupit, ale pouze na základě podepsání reversu.

 ZZSV PET-MEDIC spolupracuje v případě potřeby se základními složkami IZS. Zdravotnickou záchrannou službou hl. m. Prahy ÚSZS (155), Hasičským záchranným sborem (150 + 112), Policií České republiky (158) a Městskou policií (156).

Běžná je i spolupráce s hasičským záchranným sborem Českých drah a DP Metro, s útulky pro opuštěné psy a kočky, s útulky pro divoce žijící zvířata, se ZOO Praha atd.

 

Tísňová linka na dispečink:  724 184 840

 http://pet-medic.webnode.cz/

 

Pietní služby

Komplexní služby v posledních chvílích života vašich zvířecích přátel – začíná už možností uspat Vašeho pejska nebo kočičku doma tak, aby v klidu usnuli s Vámi a v prostředí, které znají a kde se cítí spokojeně a klidně do poslední chvíle svého života. Poté následuje převoz na místo, kam určí majitel. Majitel nemusí jet s uspaným zvířátkem dále, posádka záchranné služby vše další zařídí sama. U pejsků vystaví odhlášku pro úřad přímo v bytě majitele. Je několik možností co dále s tělem zesnulého zvířátka.

Zajistí převzetí zvířátka, tělíčko zabalí do speciálního přepravního vaku pro zemřelé, převeze ho do svého vlastního chladícího boxu, kde bude pod dohledem (nikdo jiný než záchranka tam nemá přístup) a v pořádku jej  vyzvedne v den žehu. Poté zvířátko převeze v určený termín do brněnského krematoria pro zvířátka, absolvuje veškeré procedury -uložení tělíčka do papírové rakve, kremaci a vsyp popela do urničky. Garance spolu s majiteli krematoria 100% záruku spolehlivosti. Není možné např. zpopelnění více zvířátek najednou nebo záměna jednotlivých pejsků. Výjimku lze udělat pouze na výslovné přání majitele a pouze v případě, kdy mu v jeden okamžik zemřou současně dva psí nebo kočičí kamarádi a majitel by je rád nechal zpopelnit společně vzhledem k tomu, že společně prožili celý svůj život. Po provedení žehu se posádka vrací zpět do Prahy a následující den  po telefonické domluvě s majiteli doveze urničku zpět domů nebo na místo určené majitelem.

Při převzetí tělíčka sepíše s majiteli potřebné doklady, případně domluví typ urničky, ve které chtějí ostatky zvířátka mít. K tomuto účelu existuje  barevný katalog. Lze zajistit i květiny, hračku, kostičku apod. , které by pejsek měl s sebou. Pokud si majitel přeje, je možné úvod  poslední cesty pejska nafotit a majiteli předat CD nebo existuje možnost videozáznamu rozlučkového obřadu, který rovněž majitel dostává na CD . Také je možný rozptyl zvířátka na pietním paloučku nebo někde uprostřed hezké přírody. I tomuto přání lze vyhovět včetně případného fota.

 

Bohužel i toto je součástí života a doba, kdy se naši zvířecí kamarádi nechávali uspaní na veterině a končili v kafilérii (nehledě na to, jak se tam s jejich tělíčky zachází) je díky Bohu snad už minulostí.

I  zvíře si zaslouží důstojný odchod a samozřejmě nejoptimálnější je, pokud si majitel může zvířátko sám pohřbít. 

Mě osobně se kremace příliš nezamlouvá, mnohem raději jsem si svoje miláčky pohřbila sama a na místo jejich posledního odpočinku vysadila okrasný keřík, ale jelikož dnes tuto možnost nemám, pravděpodobně bych služeb využila.

Fotky sem záměrně nedávám, moje stránka je především pro mazlíčky, kteří potřebují péči svých páníčků, ošetřovatelů, výcvikářů, veterinářů...

Pokud někoho tato smutná událost potká a měl by zájem o víc informací, najde je na :

http://petpieta.webnode.cz/

 

 

TOPlist