Miciny.cz Hafici.cz Konicci.cz

www.utulok-piestany.sk

Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Práva zvířat

 

1. Všechna zvířata mají stejná práva na existenci v rámci biologické rovnováhy. Tato rovnost nezakrývá rozdílnost druhů a jedinců.

 

2. Život každého zvířete, má právo na to aby byl respektován.

 

3. Žádné zvíře nesmí být vystaveno špatnému zacházení nebo krutému jednání. Jesliže je usmrcení zvířete nevyhnutelné, musí být okamžité, bezbolestné a nevyvolávající úzkost. S mrtvým zvířetem se musí zacházet vhodným způsobem.

 

4. Divoké zvíře má právo na život a rozmnožování ve svém přirozeném prostředí. Dlouhodobé zbavování volnosti, rekreační lov a rybolov i jakékoliv využívání divoké zvěře jiným než k životním účelům jsou v rozporu s tímto právem.

 

5. Zvíře, které je závislé na člověku, má právo na pozorné zacházení a péči. V žádném případě nesmí být opuštěno nebo neoprávněně usmrceno. Veškeré formy chovu využívání zvířete musí respektovat fyziologie a chování, které jsou doména druhu.

 

6. Pokus na zvířeti, které zahrnuje fyzické nebo psychyckcké utrpení, porušuje práva zvířete. Musí být vyvíjeny a systematicky zaváděny náhradní metody.

 

7. Jakýkoliv čin zahrnující smrt zvířete, která není nutná, a každé rozhodnutí vedoucí k takovému činu představuje zločin proti člověku.

 

8. Jakýkoliv čin ohrožující přežití divokého druhu a každé rozhodnutí k činu představující genocidu je zločin proti druhu. Vybíjení divokých zvířat, znečišťování a ničení biotopů představuje genocidu.

 

9. Právní osoba zvířete a jeho práva musí být uznány zákonem 2/ Obrana a ochrana zvířete musí mít své zástupce ve vládních orgánech.

 

10. Výchova a veřejné vzdělání musí vést člověka k tomu, aby již od dětství respektoval zvířata a vážil si jich.

TOPlist